Språkförskolan i Helsingborg

Språkförskolan är en förskola för barn med generell språkstörning. Barnen som går här har behov av särskilt stöd för sina språkliga svårigheter. Målet är att utveckla och stärka deras kommunikativa och språkliga förmåga.