search
error

Du som förälder

Det är viktigt för oss att du som förälder känner dig välkommen och delaktig på vår förskola. Du har alltid möjlighet att påverka och vara delaktig i vår verksamhet.

Utöver att vi har kontakt vid lämning och hämtning använder vi oss av det digitala verktyget Unikum, informationsbrev, utvecklingssamtal och föräldramöten. Vid utvecklingssamtalet får du träffa barnets pedagog och logoped. Gruppen och det enskilda barnets pedagogiska dokumentation finns tillgänglig på Unikum.