Du som förälder

Det är viktigt för oss att du som förälder känner dig välkommen och delaktig på vår förskola. Du har alltid möjlighet att påverka och vara delaktig i vår verksamhet.

Utöver att vi har kontakt vid lämning/hämtning använder vi oss av det digitala verktyget Unikum, informationsbrev, täta utvecklingssamtal och föräldramöten varje termin. Vid utvecklingssamtalet får du träffa barnets pedagog och logoped. Tillsammans utvärderar vi de veckor som har gått och sätter upp nya mål att sträva mot. Vi för alltid en diskussion kring önskemål när det gäller samarbete och innehåll i våra föräldramöten. Vi har som mål att vår pedagogiska dokumentation ska finnas synlig på förskolan och det finns en plats för reflektionstankar från er föräldrar. Gruppen och det enskilda barnets pedagogiska dokumentation finns tillgänglig på Unikum.