search
error

Om oss

Språkförskolan är integrerad med Arenans idrottsförskola och tar emot barn från hela staden. Språkförskolan har plats för sju barn. Barnen på språkförskolan är tillsammans med barn i en integrerad grupp som kallas Ringarna. I Ringarna finns det sammanlagt 20 barn. I gruppen arbetar förskollärare, barnskötare, logoped och specialpedagog i nära samarbete med varandra.