Om oss

Språkförskolan är en förskola för barn med generell språkstörning. Barnen som går här har behov av särskilt stöd för sina språkliga svårigheter. Målet är att utveckla och stärka deras kommunikativa och språkliga förmåga. Vi arbetar också utifrån förskolans läroplan och våra styrdokument.

Språkförskolan är integrerad med Arenans idrottsförskola och HAIS och tar emot barn från hela staden. Språkförskolans verksamhet är mellan 8-12.30 måndag-torsdag. De barn som har behov av heltidsomsorg vistas på Arenan och HAIS när språkförskolan är stängd.

Språkförskolan har plats för sju barn. Här arbetar förskollärare, logoped och specialpedagog i nära samarbete med varandra.