search
error

Så arbetar vi

Språkstörning innebär en funktionsnedsättning vad gäller den språkliga förmågan.

Vad innebär språkstörning?

En språkstörning kan yttra sig på olika sätt. Det kan röra sig om allt från kommunikationssvårigheter till svårigheter att uttala vissa ljud. Till skillnad från en språkförsening innebär språkstörning en kvarstående funktionsnedsättning, även om tal- och språkförmågan utvecklas på olika sätt under livet.

Du kan läsa mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.

Arbetsmetod

Vi arbetar efter förskolans läroplan och erbjuder barnen aktiviteter som stimulerar barnens utveckling. Vi använder oss även av Arenans idrottshallar och utemiljöer.

För att stödja barnens språkutveckling och förståelse så använder vi arbetsmetoder som förtydligar kommunikationen. Vi delar ofta upp oss i mindre grupper och använder visuellt stöd och TAKK (Tecken som alternativ och/eller kompletterande kommunikation).

Språkinlärning

I alla våra aktiviteter är språkinlärning i fokus. Vi arbetar för att barnen ska förstå och kunna använda nya ord och begrepp. Vi uppmuntrar och stimulerar barnen att kommunicera, använda sitt språk och tro på sin egen förmåga.

Leken är viktig

Barnen leker, kommunicerar och samspelar i olika lärmiljöer där vi pedagoger aktivt ger stöd åt barnets språk och kommunikation. Lärmiljöerna förändras utifrån barnens intresse och kan innehålla allt från byggande, skapande, motorik, musik och rollek. Leken är viktig och vi ger den stort utrymme.

Trygghet och trivsel

Språkförskolan är en integrerad grupp inom Arenans idrottsförskola där pedagoger och logoped arbetar som ett team. På Arenans idrottsförskola har vi heldagsinskolning där du som förälder är med under hela dagen i 2-3 dagar. Det är ett sätt för dig att lära känna förskolan, pedagogerna och de andra barnen och deras föräldrar. Dessutom får du en insikt i hur vi arbetar. Du och ditt barn skolas in samtidigt och ditt barn får en trygg start då du är med hela tiden. Hur länge inskolningen pågår bestämmer vi utifrån barnets behov.

Vi lägger ner mycket tid på att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Vi har bland annat hög personaltäthet vilket gör att vi ser och kan stötta alla barn i olika situationer. Vi ser till att alla barn blir sedda och bekräftade varje dag. För att vi ska kunna stödja barnen på bästa sätt delar vi ofta in dem i mindre grupper.

För oss är det viktigt att barnen förstår att de själva kan påverka trivseln på förskolan. Därför lär vi dem att alla personer är olika men att vi duger som vi är. Vi arbetar för att alla barn utvecklar medkänsla och en vilja att hjälpa varandra.