search
error

Antagning

Så ser kriterierna ut och så ansöker du.

Antagningskriterier

  • Barnet har stora svårigheter inom tal, språk och kommunikation. Svårigheterna ska noga framgå i utlåtande från logoped
  • Språkstörningen är den primära diagnosen och är inte en följd av annan funktionsnedsättning som till exempel utvecklingsstörning, syn- eller hörselnedsättning, ADHD, ADD eller autism.
  • Barnets utveckling på andra områden än de språkliga är åldersadekvat.

Så ansöker du

  • Vårdnadshavare ansöker om en plats på Språkförskolan.
  • Skriv ut, fyll i och skicka ansökningsblanketten: Ansökan om mottagande Språkförskolan (pdf 84 Kb).
  • Sista ansökningsdatum är 1 mars.