Trygghet och trivsel

När ditt barn får plats på Språkförskolan erbjuds det helomsorgsplats på Arenans idrottsförskola. Språkförskolan är en integrerad grupp inom Arenan och pedagogerna arbetar som ett team. På Arenans idrottsförskola har vi heldagsinskolning där du som förälder är med under hela dagen i 2-3 dagar. Det är ett sätt för dig att lära känna förskolan, pedagogerna och de andra barnen och deras föräldrar. Dessutom får du en insikt i hur vi arbetar. Du och ditt barn skolas in samtidigt och ditt barn får en trygg start då du är med hela tiden Hur länge inskolningen pågår bestäms utifrån barnets behov. Du som förälder behöver räkna med att finnas tillgänglig i två veckor.

Vi lägger ner mycket tid på att barnen ska känna sig trygga och trivas hos oss. Vi har bland annat hög personaltäthet vilket gör att vi ser och kan stötta alla barn i olika situationer. Vi ser till att alla barn blir sedda och bekräftade varje dag. För att vi ska kunna stödja barnen på bästa sätt delar vi ofta in dem i mindre grupper.

För oss är det viktigt att barnen förstår att de själva kan påverka trivseln på förskolan. Därför lär vi dem att alla personer är olika men att vi duger som vi är. Vi arbetar för att alla barn utvecklar medkänsla och en vilja att hjälpa varandra. Vi uppmuntrar även barnen till positiv beröring, som att till exempel hålla sin kompis i handen.