Vad gör vi på dagarna?

Språkförskolan öppnar 8.00. När alla barnen har kommit har vi en gemensam samling då vi går igenom dagens aktiviteter, vi använder tecken som stöd. På väggen sitter ett bildschema som tydligt visar vad vi ska göra. Efter samlingen har vi motorik och rörelse, inne eller ute. Vi har möjlighet att använda oss av Arenans idrottshallar och utemiljöer. Därefter kommer bokläsning/boksamtal med reflektion och frukt. Ramarna kring verksamheten styr och tillsammans med barnen formar vi innehållet. Vi arbetar i projekt och reflektionsveckor utifrån barnens intresse. Klockan 12:30 avslutas dagen på språkförskolan och de barn som behöver heltidsomsorg ingår då i Arenan eller HAIS verksamheter.

Språkinlärning

I alla våra aktiviteter är språkinlärning i fokus. Hos oss utvecklar barnen nya ord och begrepp. Vi jobbar aktivt med språklig medvetenhet. Barnen uppmuntras till att reflektera kring och leka med språket. Exempel på språklig medvetenhet är att kunna rimma, förstå att ett ord kan ha flera betydelser och hitta rätt plats för orden i en mening. Som stöd i språkinlärningen använder vi tecken och bilder. Vi använder digitala lärverktyg i vardagen. Vi uppmuntrar och utmanar barnen att kommunicera, använda sitt språk och tro på sin egen förmåga.

Leken är viktig

Barnen leker, kommunicerar och samspelar i olika lärmiljöer där vi pedagoger aktivt ger stöd åt barnets språk och kommunikation. Lärmiljöerna förändras utifrån barnens intresse och kan innehålla allt från byggande, skapande, motorik, musik och rollek. Leken är viktig och den ges stort utrymme.