Vad innebär språkstörning?

Språkstörning innebär olika former av funktionsnedsättning vad gäller den språkliga förmågan. En språkstörning kan yttra sig på olika sätt. Det kan röra sig om allt från kommunikationssvårigheter till svårigheter att uttala vissa ord. Till skillnad från en språkförsening innebär språkstörning en kvarstående funktionsnedsättning, även om tal- och språkförmågan utvecklas på olika sätt under livet.

Du kan läsa mer på Specialpedagogiska skolmyndighetens hemsida.